Teamcoaching, lederutvikling og mentoring

VI UTFØRER COACHING OG UTVIKLING AV

MEDARBEIDERE

TEAM

LEDERE

ORGANISASJONER OG BEDRIFTER

Karriererådgivning

KARRIERERÅDGIVNING

COACHING

VEIEN VIDERE . . .

Executive coaching, lederutvikling og mentoring

MENTORING

SITUASJONSBASERT LEDELSE

PERSONLIGHETS TESTER

EXECUTIVE COACHING

940-241-8856

Vi har lang erfaring med nedbemanning  og outplacement. Karriererådgivning og veien videre.  Vi bidrar også med lederstøtte, «Den vanskelige samtalen» og hjelper til med sluttavtaler.

ergotic

Få større selvinnsikt og selvtillit, slik at du kan definere din optimale arbeidssituasjon og møte arbeidsmarkedet på en målrettet og effektiv måte. 7345240159 sertifisert Coach.

(713) 337-9525

Coaching av linjeledere, team og virksomheter. Situasjonsbasert ledelse og selvledelse. Personlighetstester. Mentoring. Executive Coaching av toppledere.

Human Resources

Vi har lang erfaring i fra HR og utvikling av mennesker, virksomhetens «menneskelige kapital». Oppfølging av sykemeldte. Lang erfaring fra offshorebransjen.

Nyheter

17. Mai

7164889403

Demotivert student

5796601544

ID-tyveri personvern
(610) 206-7314